SwissCham China Investment Zones

Changzhou National Hi-Tech District (CND)
Changzhou, Jiangsu Province

Dushan Port Economic Development Zone
Pinghu, Zhejiang Province

Guiyang Free Trade Zone
Guiyang, Guizhou Province

Pinghu Economic Development Zone 
Pinghu, Zhejiang Province
Manufacture, Machine, Electric, Paper

Sino-Swiss Zhenjiang Eco-Industrial Park
Zhenjiang, Jiangsu Province
Sustainable development, Cleantech industry

Taicang City
Taicang, Jiangsu Province